Benvingut a la pàgina WEB de FRANCISCO PAGES VALENTI SA.

A continuació exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1. IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb la disposició de l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Servei de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.pagesvalenti.com és un domini de l’empresa FRANCISCO PAGES VALENTI SA amb domicili social a Polígon Industrial Pla de Poliger, Sector Nord, 7 – 17854 Sant Jaume de LLierca i amb telèfon +(34) 972 287820 i fax +(34) 972 287819.

La societat s’anomena FRANCISCO PAGES VALENTI SA amb CIF A17016536 i consta inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 453, Foli 50, Secc. Societats H. GI-8756.

2. NORMATIVA D’UTILITZACIÓ

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB així com dels seus continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I ÚS DELS CONTINGUTS

Les pàgines de la WEB www.pagesvalenti.com i la informació o elements que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes definitius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals FRANCISCO PAGES VALENTI SA o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de recolzament i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4. RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continu i de màxima qualitat. De totes maneres l’informem que no podem garantir aquest accés continu, i que les pàgines es poden trobar impedides o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

FRANCISCO PAGES VALENTI SA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

FRANCISCO PAGES VALENTIS SA no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres de:

  • Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues y errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc WEB.
  • Errades produïdes per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de provocar danys i/o perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc WEB, podrà ser reclamat dels danys i/o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà a qualsevol dany i/o perjudici derivat de l’ús per part seva de “robots”, “spiders”… o eines similars amb el fi de recollir o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc WEB.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recullin de vostè certes dades de caràcter personal necessàries per a la prestació del serveis sol·licitats.

En concret, vostè ens pot facilitar informació en els següents apartats:

  • Contacte: Dades de contacte per a poder respondre a qualsevol pregunta que vostè ens faci (Empresa, persona de contacte, telèfon, adreça correu electrònic, …)
  • Sol·licitud de feina: si es dirigeix a la nostra direcció de correu electrònic de recursos humans (rrhh@pagesvalenti.com), pot enviar-nos el seu Currículum per a formar part d’un futur procés de selecció de personal a la nostra organització.

Conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, titularitat de FRANCISCO PAGES VALENTI SA amb la finalitat de proporcionar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de FRANCISCO PAGES VALENTI SA, qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas que vostè ens ho manifestés en contra, mitjançant comunicació escrita dirigida a FRANCISCO PAGES VALENTI SA, Polígon Industrial Pla de Poliger, Sector Nord, 7 – 17854 Sant Jaume de Llierca, o bé enviant un correu electrònic a info@pagesvalenti.com.

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret d’accedir, rectificar i, en el seu cas, de cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a FRANCISCO PAGES VALENTI SA, Polígon Industrial Pla de Poliger, Sector Nord, 7 – 17854 Sant Jaume de Llierca, o bé enviant un correu electrònic a info@pagesvalenti.com.

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació estigui actualitzada en tot moment i no contingui errades. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

6. LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o que es relacioni amb l’ús de la pàgina WEB serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols, essent per defecte els jutjats i tribunals d’Olot (o en el seu defecte, els de Girona).