Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal comprèn qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació i, en alguns casos, omplir formularis, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc… i per tant proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

¿Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril del 2016, informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Francisco Pagès Valentí S.A., CIF:A17016536 amb domicili social Polígon Industrial Pla de Poliger, Sector Nord, parc. 7 17854 Sant Jaume de Llierca, Catalunya, Espanya. Mail info@pagesvalenti.com

¿Quines Dades Personals es recullen i amb quina finalitat?

Detallem les dades personals que es gestionen així com la seva finalitat.

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Contacte Nom i email Respondre a la seva consulta legitimada por la seva petició prèvia. La nostra empresa.
RRHH Nom, cognoms, mail i telèfon, currículum vitae Gestió de peticions de treball legitimades per la seva petició prèvia. La nostra empresa.


¿Per quin motiu utilitzem les seves dades personals?

A continuació expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d’una relació contractual.
 2. Quan ens dóna el seu consentiment.
 3. Per interès legítim de Francisco Pagès Valentí S.A. per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li.
 4. Compliment d’obligacions imposades per Llei.
 5. Els recordem que poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@pagesvalenti.com

Dades no pertinents

Francisco Pagès Valentí S.A. adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

¿Quant de temps conservarem les seves dades?

Francisco Pagès Valentí S.A. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

¿A qui comunicarem les seves dades?

Francisco Pagès Valentí S.A. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Francisco Pagès Valentí S.A. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per Francisco Pagès Valentí S.A. info@pagesvalenti.com
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan no siguin correctes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades personals en els  següents casos:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
 • Quan Francisco Pagès Valentí S.A. no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat.

 

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: info@pagesvalenti.com

També podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es ).
Per exercitat els seu drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de las xarxes socials no està sota el control de Francisco Pagès Valentí S.A.. i per tant la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris i per tant a continuació es detallen unes premisses que cal tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes social és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Francisco Pagès Valentí S.A.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest documents en quant a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari ha de comprometre’s a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. En especial, l’usuari haurà d’evitar qualsevol conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social in contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, essent responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

Francisco Pagès Valentí S.A. no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els que tingui amistat en cap xarxa social.

Francisco Pagès Valentí S.A. es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de les persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 • Recomanacions als usuaris / les usuàries de xarxes socials
 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i l apolítica de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprengui les possibilitats de configuració i d’ús que li ofereixi la xarxa.
 •  Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Vagi amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu  perfil, especialment si s’hi allotgen imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers sense el consentiment previ i exprés d’aquests.

Les xarxes socials gestionades per Francisco Pagès Valentí S.A. són: Facebook