Anàlisi de la qualitat de les fibres

Apassionats per la filatura Open End d’alta qualitat

La nostra política d’invertir en la investigació i el desenvolupament dels nous productes, beneficia als nostres clients, que obtenen una millor eficiència productiva dels seus processos i una millor qualitat dels seus productes.

El departament de qualitat, analitza diàriament i de forma exhaustiva les propietats de les matèries utilitzades, els subproductes i productes obtinguts en els processos, garantint-ne en tot moment la màxima qualitat.

Els sistemes de gestió de la qualitat, ens permeten una traçabilitat total, i com a resultat una millora constant del producte.